A projekt leírása

Az oktatás csak általános ismereteket nyújt a környezeti neveléshez, ami nem elegendő a valódi ökotudatos szemlélethez. A projekt által érintett terület természeti és kulturális értékekben gazdag, fellelhető a tájjal harmonizáló hagyományos életmód, a lakosság életmódjából nagyrészt mégis hiányzik a környezettudatosság.

A projekt általános céljai: szemléletformálás térség-specifikus ismeretek rendszerezése és megosztása, interaktív tanulási módszerek (helyi jó gyakorlatok, learning by doing) kidolgozása, tesztelése és tantervbe illesztése által határon átnyúló együttműködésben, oktatási hálózatok és szemléletformáló kommunikációs kampány révén, a horizontális célok szem előtt tartásával.

A projekt középpontjában a környezeti nevelés bevezetése, hiányának pótlása, terület specifikus ismereteket tartalmazó képzési anyag létrehozása és speciális képzési program megvalósítása áll a fenntarthatóság komplex értelmezésével (társadalom és környezet, anyag-, energia- és víztakarékosság, fenntartható termékek, közösségépítés). Fő elemei: elektronikus tananyag és adaptálása a tantervbe, 2 fenntarthatósági témahét és 6 témanap, 2 interaktív kiállítás, e-learning honlap, valamint tapasztalatszerzést támogató, célcsoport-specifikus szemléletformáló kommunikáció online elemekkel. A projekt elemei innovatív módokon kerülnek megvalósításra. A résztvevők HU és SK iskolás gyerekek, szakértők, oktatók. A kísérleti képzési program beépül a tantervbe, a tantervek, a módszer és az adatbázisok nyilvánosak.

A projekt által képviselt új értékek: ökotudatosság komplex értelmezése, jó-gyakorlatok (otthoni, sajátkészítésű a nagy és drága rendszerek, termékek helyett), komplex kísérleti képzési program, gyakorlatorientáció, learning by doing, speciális kommunikáció, közös virtuális tudásközpont.