Test – 1. Spoločnosť a životné prostredie

1. Spoločnosť a životné prostredie

Prosím, zadajte vaše meno:
Aká e-mailová adresa má byť výsledok testu?
Základné prvky nášho životného prostredia sú voda, pôda, krajina, živé prostredie, mestské prostredie, čo je to šieste?
Zoraďte kroky zmien biosféry v chronologickom poradí a vyberte správnu odpoveď.1. Vznik civilizácií, 2. Spotrebiteľská spoločnosť 3. Európske výboje, 4. Použitie ohňa 5. Rozvoj jazyka 6. Objavuje sa poľnohospodárstvo
Čím môžeme najviac znečisťovať svoje vody?
Je nasledujúce tvrdenie pravdivé alebo nepravdivé? „Maďarsko v súčasnosti nemá ministerstvo životného prostredia.“
V ktorom roku vstúpilo Slovensko a Maďarsko do Európskej únie?