Test – 5. Udržateľné výrobky – učebné osnovy

5. Udržateľné výrobky - učebné osnovy

Prosím, zadajte vaše meno:
Aká e-mailová adresa má byť výsledok testu?
Čo nie je jedným zo základných kameňov trvalo udržateľného rozvoja?
Čo je to ekologická stopa?
Koľko vlastností majú udržateľné výrobky?
Jednou z dôležitých vlastností udržateľných výrobkov:
Na aké 2 skupiny delíme energiu?
Ktorý neobnoviteľný zdroj energie je jeden z nasledujúcich?
Ako nazývame medzinárodný systém noriem, ktorý obsahuje štandardizované požiadavky systému zabezpečovania kvality?
Na energetickom štítku písmeno najhoršej energetickej triedy:
Čo nie je typ označenia FSC?
Koľko hviezdnych štítkov predstavuje najmenej ekologický výrobok v štítku NaTrue?
Ktorý je to plyn, ktorý znečisťuje ozón a nachádza sa v pohonných látkach?
Do čoho balíme zakúpené produkty, aby sme boli ohľaduplní k životnému prostrediu?